Startsida

att leva med

ibd

Orolig över

tarmproblem?

Har du förstoppning, diarré, blod i avföringen eller magsmärta? Kontrollera om dina symtom liknar symtomen vid IBD.

Jobba när man har

IBD

Använd IBD arbetsplanerare för att få individuella rekommendationer för att hantera IBD på arbetsplatsen – för dig och din arbetsgivare.