Att leva med IBD

Oavsett om du är nydiagnostiserad eller har levt med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) i många år, är det viktigt att förstå att du kan göra små förändringar i det dagliga livet som kan leda till att du hanterar din sjukdom bättre.

De flesta människor med IBD lever ett rikt och produktivt liv. Att leva med antingen Ulcerös Kolit eller Crohns sjukdom innebär att du måste anpassa din livsstil efter din sjukdom. Det kan innebära förändringar när det gäller till exempel kost, livsstil och relationer.

Att ha IBD kan påverka många saker i ditt liv. Även om du känner dig relativt “bra” för det mesta så kan en kronisk sjukdom kännas tung att leva med ibland. Du kan till exempel känna dig orolig över hur Ulcerös Kolit eller Crohns sjukdom påverkar ditt personliga och sociala liv, din förmåga att studera och arbeta samt över eventuella ekonomiska konsekvenser av sjukdomen.

Du kanske funderar över om du ska berätta för din partner, dina vänner, lärare, arbetsgivare och kollegor. Det är också vanligt att fundera över hur man kan hantera de praktiska utmaningarna med att vara utanför hemmet och behöva tillgång till toaletter. Relationer, giftemål, och att skaffa barn är andra vanliga frågor.

En av de viktigaste sakerna du själv kan göra är att sätta dig in i och förstå allt du kan om din sjukdom och vara delaktig i din behandling. Det är viktigt att du talar öppet och ärligt om eventuella problem du kan ha och ställer frågor till din läkare om det är något du inte förstår.

Saker som kost och psykiskt välbefinnande kan ha en mycket positiv inverkan på ditt tillstånd.

Följande avsnitt tar upp vanligt förekommande frågor:

Du kanske även vill testa vårt verktyg IBD Må bra så att du kan se hur bra du hanterar din IBD samt får några personlig tips kring hur det kan bli ännu bättre.