Att jobba när man har IBD

Om man har ulcerös kolit eller Crohns sjukdom är det inte ovanligt att man oroar sig över vilken inverkan det har på jobb och karriär. Om man är nydiagnostiserad kan man oroa sig över hur man ska göra när man har ett skov. Om man har haft sin diagnos ett tag behöver man kanske råd om hur man ska anpassa sig till sin sjukdom på jobbet för att må bättre.

Man kan:

 • Oroa sig över vad man ska säga till sina kollegor/medarbetare/chefer.
 • Oroa sig över att man kan behöva gå på toaletten ofta och oförutsett på jobbet.
 • Oro över sjukskrivning i samband med skov.
 • Känna att kollegor inte har förståelse för ens sjukdom.

Det här avsnittet innehåller förslag på vad du kan göra för att må bra på jobbet.

Prova vår  IBD arbetsplanerare för att få individuella rekommendationer för dig och dina medarbetare. Den innehåller:

 • Information om IBD på jobbet
 • Individualiserade rekommendationer för anställda och chefer för att göra arbetsplatsen mer “IBD-vänlig”
 • Vägledning för arbetsgivare

Vad ska jag säga till min arbetsgivare?

Oavsett om du ska börja på ett nytt jobb eller om du redan är anställd när du får din IBD-diagnos är det viktigt att fundera över om du vill berätta om din IBD för din arbetsgivare.

Att berätta om sin IBD kan kännas pinsamt eller skrämmande men det kan hjälpa dig genom att:

 • Tillåta dig att minska arbetsbördan när du inte mår bra istället för att behöva dölja dina symtom

Det kan kännas skönt att ha någon vid din sida när du talar med din arbetsgivare (t ex kollega, HR, företagshälsovård).

Överlag är de flesta arbetsgivare förstående. Ökad kunskap om IBD hos din arbetsgivare kan underlätta ert samarbete. Kom ihåg att bara för att du informerar din chef betyder det inte att alla andra på jobbet behöver få reda på det.

Du kan hänvisa din arbetsgivare till vår sida Att anställa personer med IBD

Att berätta för dina medarbetare om du är i en chefsposition kan vara utmanande men det kan också:

 • Hjälpa andra att förstå varför du ibland är ledig, sjukskriven eller behöver hjälp
 • Bidra till bättre arbetsrelationer
 • Hjälpa andra att ge dig det stöd och den hjälp du behöver, bidrar till att skapa en bättre arbetsmiljö
 • Göra att du inte behöver gömma att du tar din medicin eller mår dåligt
 • Ta bort oro över att du bär på något smittsamt

Måste jag berätta för min nya arbetsgivare om min IBD?

När du söker ett nytt jobb kan du oroa dig över att du inte får jobbet om du berättar om din sjukdom vid anställningsintervjun. Det är olagligt för arbetsgivaren att ställa frågor om ditt hälsotillstånd, inkl tidigare sjukskrivningar innan de ger dig ett jobberbjudande. Samtidigt kan det bli värre om du undanhåller information om din hälsa och din arbetsgivare sedan får reda på det i ett senare skede. Det kan vara värdefullt att ta reda på regler och lagar kring detta innan du går på intervju.

Du kan hänvisa arbetsgivaren Att anställa personer med IBD

Vilka rättigheter har jag?

Det finns lagar som säkerställer att du inte blir diskriminerad på din arbetsplats.

Den viktigaste frågan är om du har möjlighet att sköta ditt nuvarande jobb på ett tillfredställande sätt, men din arbetsgivare bör även titta på några alternativ, till exempel att erbjuda dig andra arbetsuppgifter eller annan sysselsättning. Det kan vara bra att söka rådgivning om vilka regler och lagar som gäller så att du förstår dina rättigheter i arbetsmiljön. Det kan ditt fackförbund hjälpa dig med.

Vad kan jag förändra för att underlätta på jobbet?

Bra förändringar kan till exempel vara:

 • Tillåtelse att arbeta hemifrån ibland
 • Flexibel arbetstid
 • Arbetsrum nära toaletten
 • Tillåta läkarbesök på arbetstid

Resan till och från jobbet kan vara besvärlig

Man kan uppleva resan till och från jobbet tröttsam, stressande och besvärlig. Om man reser med publika transportmedel kan det till exempel vara svårt att hitta toalett när man behöver det.

Det kan vara bra att:

 • Ändra arbetstiden så att du inte ger dig av i rusningstrafik
 • Fråga om du får arbeta hemifrån ibland, speciellt när du känner dig trött eller när symtomen är värre
 • Ta reda på om det finns toaletter på vägen till ditt jobb. Det finns appar och hemsidor på nätet som visar var det finns toaletter.

Vad ska jag göra om jag blir mobbad på jobbet?

Det kan kännas jobbigt om dina kolleger inte förstår hur du mår. Ibland kan det leda till att man blir mobbad eller utfryst när man sjukskriver sig, går ner i vikt eller känner sig trött.

Det är bra att skriva ner eventuella incidenser som händer. Prata sedan med din närmaste chef så att ni kan lösa situationen.

Om det fortfarande inte blir bra efter att du har talat med din närmaste chef kan du behöva kontakta HR eller annan lämplig person på din arbetsplats.

Jag mår dåligt av all sjukskrivning jag har

Att ha dåligt samvete över att du måste vara sjukskriven på grund av din IBD kan göra att du mår ännu sämre.

Det kan kännas bättre om du tillsammans med din chef:

 • I förväg kommer överens om hur du vill bli kontaktad av honom/henne när du är sjukskriven. Du kan till exempel föredra att bli kontaktad via mail eller telefon. Ni bör även komma överens hur ofta du vill bli kontaktad (varje dag, varje vecka).
 • Försöker uppskatta hur länge du ska vara sjukskriven så att din arbetsgivare kan vidta lämpliga åtgärder.

Det är viktigt att inte känna press på att återgå till jobbet för tidigt innan du mår bra igen. 

Jag är orolig över att gå tillbaka till jobbet efter att ha varit sjukskriven under en längre period

Om du har varit bort från jobbet under flera veckor eller månader på grund av din IBD kan det vara stressande att komma tillbaka. Prata med din arbetsgivare och kolleger om när du tror att du är redo att komma tillbaka. Ta reda på vad som förväntas av dig så att du kan förbereda dig ordentligt.

Det kan hjälpa att gradvis återvända, börja med några timmar och öka med tiden.

Jag klarar inte mitt jobb när jag har IBD

Om du har talat med din arbetsgivare och förändringar har gjorts kan det fortfarande vara så att du känner att du inte klarar av ditt jobb längre. Då kan det hända att du väljer någon av nedanstående förändringar:

 • Deltidsarbete för att minska stressen
 • Nytt liknade jobb I närheten av där du bor om resan till och från jobbet
 • Starta egen verksamhet så att du kan styra över din egen tid.
 • Överväg att skola om dig till något som du kan göra på deltid, hemifrån eller med kortare arbetstid, mer lämpat för din hälsa