Att anställa personer med IBD

Om du har en medarbetare som har berättat att hen har IBD (inflammatorisk tarmsjukdom), ulcerös kolit eller Crohns sjukdom kanske du undrar över vad det innebär och hur det påverkar arbetssituationen.

Att förstå vad sjukdomen innebär är första steget i att säkerställa att du kan supportera och få en så bra arbetsrelation som möjligt med din medarbetare.

Det här avsnittet hjälper dig att:

 • Förstå vad inflammatorisk tarmsjukdom är
 • Förstå hur sjukdomen kan påverka din medarbetare
 • Få tips på hur man, ibland med minimala förändringar, kan göra så att personer med IBD kan använda sin fulla potential.
 • Förstå vad du kan göra och vad ni kan göra tillsammans.

De flesta personer med IBD har ett produktivt arbetsliv och många arbetar heltid. Däremot är förståelse och flexibilitet nödvändigt för att personen ska kunna utför aistt jobb på ett optimalt sätt.

Vad är IBD?

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ett samlingsnamn för kroniska inflammationer i matspjälkningssystemet.

Sjukdomen är livslång och kan blossa upp eller  förbättras oförutsett.Många personer med IBD har långa perioder när de  har få eller inga symtom alls.

Vilka symtom har man vid IBD?

Personer med IBD mår inte dåligt hela tiden. De flesta har långa perioder utan symtom (remission) när de mår relativt bra men dessa avbryts av perioder med symtomuppblossning (skov) när sjukdomen blir värre. Symtom vi skov kan vara:

 • Magsmärta
 • Akut behov av att springa på toaletten ofta
 • Diarré (ibland blodblandad)
 • Extrem trötthet
 • Yrsel och kräkningar
 • Aptitlöshet
 • Viktnedgång

Observera att IBD:

 • Inte är detsamma som det vanligt förekommande tillståndet IBS (Irritable Bowel Syndrome)
 • Inte är smittsamt

Vilken behandling får man?

IBD är ett kroniskt tillstånd vilket betyder att man behöver kontinuerlig behandling. Om man tar sitt/sina läkemedel enligt ordination håller de  flesta läkemedel sjukdomen under kontroll så att man kan leva och arbeta som vanligt.

Alla läkemedel kan ge biverkningar och en person med IBD kan uppleva:

 • Tydlig viktökning
 • Rundhet i ansiktet
 • Akne
 • Humörsvängningar
 • Eufori till depression
 • Huvudvärk
 • Yrsel
 • Influensaliknande symtom
 • Ökad infektionsrisk (förkylningar och influensa)

Påverkar IBD mina medarbetares förmåga att sköta sitt jobb?

Majoriteten av personer med IBD kan arbeta heltid. Studier visar att personer med IBD prioriterar närvaro och att prestera på arbetet. Mer än hälften av personerna man studerat ansträngde sig extra mycket på jobbet för att väga upp eventuella tillkortakommande på grund av sin IBD. De personer som mådde bra hade en total arbetsproduktivitet som var högre än en jämförande frisk population.

Hur kan jag supportera min medarbetare?

Att förstå IBD och vilken effekt det kan ha på din medarbetare samt diskutera situationen med hen kan hjälpa er att hitta den bästa vägen framåt.

Om din medarbetare känner sig supporterad och förstådd ökar sannolikheten att hen är positiv till att gå till jobbet och känner därmed större ansvar för sina arbetsuppgifter och sina kolleger.

Några saker som kan hjälpa:

 • Tillgängliga toaletter. Personer med IBD kan behöva springa på toaletten akut utan framförhållning. Att ha arbetsplatsen nära en toalett kan verkligen underlätta. Man är ofta orolig över pinsamma ljud och lukter. Denna oro är en vanlig orsak till stress.
 • Toaletter med bra faciliteter. Toaletter på arbetsplatser saknar ofta avskildhet och bra ventilation. I de fallen kan separata toaletter, t ex en handikapptoalett minska stressen.
 • Flexibilitet. Om möjligt är det bra om man kan ha flexibla arbetstider så att din medarbetare kan arbeta längre när hen mår bra och kortare dagar när hen mår sämre.
 • Stöttande klimat på arbetsplatsen. Teammedlemmar och kolleger som stöttar varandra kan hjälpa till att öka produktiviteten och lagkänslan.
 • Tillåta läkarbesök på arbetstid är viktigt.
 • Anpassa bonusmål och liknande utifrån risken att din medarbetare kan vara trött eller behöva sjukskrivas.
 • Möjlighet att arbeta hemifrån när man mår dåligt.

Hur ska jag gå tillväga?

Att hitta det bästa sättet att hjälpa din medarbetare ska vara en tvåvägskommunikation. Avsätt tid när ni kan sitta ner och diskutera bästa vägen framåt. Fråga om hen vill ha någon vid sin sida vid era samtal, t exnågon från HR eller företagshälsovården.

Kom ihåg att det kan vara stressande och belastande att dölja IBD-symtom. Det kan vara en lättnad att kunna prata öppet om sitt tillstånd. Att visa respekt och medkänsla brukar vara bra för alla.

Du kan börja med att:

 • Förklara att du vill planera i god tid så att du vet hur du ska agera för att hjälpa din medarbetare om hen blir dålig. Försäkra din medarbetare om att upprätthålla sekretess och respekt.
 • Diskutera vad som kan underlätta (t ex flexibel arbetstid, tillgång till toalett)
 • Diskutera hur ni ska göra vid eventuell sjukskrivning (hur de vill bli kontaktade etc)
 • Gör en plan över när din medarbetare ska komma tillbaka efter en längre sjukskrivning.
 • Fråga medarbetaren om hen vill att information om sjukdomen ska hållas konfidentiell eller om/hur andra kolleger ska informeras.

Genom att erbjuda löpande support och regelbundna samtal, kan både du och din medarbetare hitta sätt att anpassa arbetsmetoder för att göra det lättare för dem att fortsätta arbeta.

Det kan komma tillfällen när personer med IBD är sjukskrivna längre än normalt. Det kan bero på att de har ett skov eller i vissa fall på grund av att de opereras för sin IBD. Det är då vanligt att man tappar självförtroendet och tycker det är jobbigt att komma tillbaka till jobbet igen. Att hålla kontakt med medarbetaren kan underlätta för denne.