IBD arbetsplanerare

Välkommen till IBD Arbetsplanerare. Det här är ett verktyg som är framtaget för att se om det krävs några förändringar i ditt arbetsliv för att du ska kunna fortsätta arbeta med din IBD. Du ska svara på frågor om din arbetssituation och sedan kommer du få förslag på vilka förändringar som du kan göra för att underlätta din situation på arbetsplatsen.

Det finns också en pdf som heter ”IBD på arbetsplatsen” som du kan spara eller skriva ut till din arbetsgivare. Den innehåller information om IBD och råd om hur man kan göra sin arbetsplats mer IBD-vänlig.

Alla svar som du lämnar här är konfidentiella och lagras inte. Inflammatorisktarm.se ansvarar inte för de åtgärder som du och din arbetsgivare tar baserat på de rekommendationer du får här.

Denna funktion lanseras inom kort.