Du och IBD

Det finns många saker du kan göra för att vara delaktig i din IBD-behandling:

  • Ta hand om ditt allmänna välbefinnande
  • Följ din behandlingsplan 
  • Ställ frågor om du är orolig och sök hjälp om det uppstår problem
  • Följ läkarens anvisningar kring dina läkemedel (även när du mår bra). Om du tra din underhållsbehandling kan du avsevärt minska risken för skov och förlänga tiden där du är fri från symtom och mår bra

Ha en positiv inställning: Även om inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är en allvarlig kronisk sjukdom, är den inte dödlig. De flesta människor med IBD kan leva rika och produktiva liv.

Även om du kan leva normalt den mesta tiden är det viktigt att vara inställd på att det kan komma perioder där man måste prioritera sin hälsa för att kunna hantera sin IBD. 

Vad behöver jag veta?

Först och främst behöver du veta vad IBD är. Sök upp heltäckande, pålitlig information om IBD för att bygga upp dina kunskaper.

Förutom att veta vad IBD är, måste du också veta vad det inte är. Att ha kunskap om IBD hjälper dig att förstå om de symtom du upplever är relaterade till din IBD eller inte. Du kommer också att förstå att du inte har gjort något för att orsaka din IBD (även om det finns saker du kan göra för att lindra vissa symtom).

Det bästa sättet att hantera IBD är att hålla sjukdomen under kontroll. Det bästa sättet att hålla den under kontroll är att ta sitt läkemedel och att göra vissa livsstilsförändringar.