Att hantera sin IBD

Känslor

Du kan ha många olika känslor kring att ha fått diagnosen inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Dessa kan till exempel vara:

 • Ilska
 • Rädsla
 • Förnekelse
 • Befrielse
 • Skuld
 • Förbittring

Vad du än känner så kom ihåg att alla dessa reaktioner är normala. Du har inte gjort något för att orsaka ditt tillstånd – IBD – det är inte orsakat av psykisk eller fysisk stress.

Det kan vara bra att prata igenom dina känslor med någon annan, till exempel en vän eller nära familjemedlem. Du kan också tala med din läkare om psykologisk rådgivning om du känner att du behöver det. Det finns även stödgrupper och forum som kan ge emotionellt stöd samt information om specifika problem eller frågor som du står inför.

Det finns hjälp:

 • Tala med din IBD specialist – han eller hon kommer kunna hjälpa dig
 • Tala med din IBD-sköterska om det finns på ditt sjukhus 
 • Tala med familj och vänner
 • Gå med i en patientförening så att du kan komma I kontakt med andra I samma situation som du själv

Praktiska frågor

Rent praktiskt finns det vissa saker du kan göra för att göra ditt liv med Ulcerös Kolit och Crohns sjukdom ska bli lättare och mindre stressigt. När du är hemma kan det vara enklare att hantera, eftersom du alltid har en toalett i närheten och extra kläder om du behöver dem, men du kan känna oro över att behöva lämna hemmet.

Du kan använda denna checklista för att planera så att du känner att du har kontroll även när du är utanför hemmet.

Checklista

 • Ta med extra underkläder
 • Ta med våtservetter
 • Ta med läkemedel
 • Se till att ta reda på var toaletterna finns när du kommer till ett nytt ställe
 • Försök boka ett säte nära en toalett om du reser med till exempel tåg eller flyg

Kom ihåg att många andra människor med IBD står inför liknande utmaningar som dessa varje dag, och att du inte är ensam. Familj, vänner och kollegor kan stötta dig.

Försök fortsätta med samma aktiviteter som du höll på med innan IBD-diagnosen. Det hjälper dig att vara positiv och spelar en viktig roll i din behandling.

Att handskas med smärtan

Alla upplever smärta på olika sätt. Om du har mild IBD kanske du inte känner någon smärta alls, inte ens under ett skov.

Det finns saker du kan göra om du känner smärta i samband med din IBD (magkramper och annan värk och smärta). Det är därför viktigt att berätta för din läkare om dina smärtsamma symtom. Han eller hon kan föreslå någon typ av smärtstillande eller diskutera avslappningstekniker eller andningsövningar som kan hjälpa dig att hantera din smärta.