Komplikationer

Komplikationer av IBD kan uppträda särskilt när sjukdomen är aktiv och de kan leda till problem inuti matsmältningssystemet (lokalt) samt utanför matsmältningssystemet (systemiskt).

Inuti tarmen (lokalt)

Perforation (hål i tarmen)

Vid svår inflammation kan väggen i tarmen bli så tunn att den går sönder. Om detta händer kan innehållet från dina tarmar läcka ut i omgivningen och leda till en infektion som kallas peritonit. Det kan vara livshotande och kräver specialistsjukvård.

Strikturer (endast vid Crohns sjukdom)

Strikturer är den vanligaste komplikationen vid Crohns sjukdom. Vid långvarig inflammation kan man få ärrbildning i det drabbade området. Det kan leda till en förträngning i tarmen, en striktur. Strikturer kan göra så att innehållet i tarmarna fastnar som en plugg (ileus).

Abscesser (endast vid Crohns sjukdom)

Abscesser (bölder) är fickor med var som bildas vid en bakteriell infektion. En abscess är röd, öm och varm. Den bildas oftast nära anus (ändtarmsöppningen) men även inuti tarmen. Tillståndet behandlas genom att tömma bölderna kirurgiskt.

Fistlar (endast vid Crohns sjukdom)

Kan påverka cirka 30% av personer med Crohns sjukdom. Djupa sår eller sår i tarmen kan förvandlas till gångar, så kallade fistlar. Dessa gångar kan leda till andra delar av tarmen (oftast nära anus) eller mer sällan till de omgivande vävnaderna i blåsa, vagina eller hud. Gångarna kan bli infekterade och orsaka obehag.

Fissurer (sprickor)

Små smärtsamma sprickor i huden runt anus. De kan orsaka blödning och mycket smärtsamma tarmrörelser. Kan även orsaka fistelbildning. Dessa förekommer oftast i Crohns sjukdom och kan orsaka mild till svår rektal smärta och blödning, särskilt under tarmrörelserna.

Fulminant kolit

Fulminant kolit är ett sällsynt tillstånd där tjocktarmen vidgar sig och svullnar. Detta kan utvecklas till något som kallas ileus. De normala sammandragningarna i tarmväggen upphör tillfälligt och magen kan bli utspänd och svullen. Efterhand som detta tillstånd fortskrider förlorar kolon muskeltonus och börjar expandera och gas blir instängd i tarmen.

Toxisk megakolon

Detta är den svåraste (och potentiellt livshotande) komplikationen vid IBD. Tjocktarmen förlorar sin förmåga att dra ihop sig och transportera gas. Magen kan då bli mycket svullen eller utspänd. Man får då hög feber samt smärta och ömhet i magtrakten/buken. Omedelbar medicinsk vård är nödvändig.

Överväxt av bakterier i tunntarmen (SIBO)

Stora mängder bakterier kan utvecklas i tunntarmen. Det kan leda till gasbildning, buksmärta, uppblåsthet och diarré.

Övriga delar av kroppen (systemiskt)

Anemi (järnbrist)

Blod i avföringen kan leda till anemi. Inflammation kan också hämma benmärgscellernas förmåga att producera röda blodkroppar, vilket också kan resultera i anemi. Detta kan leda till trötthet och allmän trötthetskänsla.

Artrit

Inflammation med svullnad, rodnad och ömhet i en eller flera leder. Oftast i de stora lederna. Detta ses när sjukdomen är aktiv.

Artralgi

Ledsmärta utan svullnad, oftast i de små lederna i händer och fötter ses ofta hos personer med IBD. Sådan ledvärk kan förekomma i alla led av sjukdomen.

Cancer

Det finns en liten ökad risk för cancer i tarmarna, särskilt hos patienter med Ulcerös kolit. Vissa medicinska studier tyder på att 5-aminosalicylsyra (5-ASA) kan ha en skyddande effekt, men detta är fortfarande obekräftat.

Hudutslag

Erythema nodosum är en typ av hudutslag som består av stora (0,5 till 2 cm) blå-röda, ömma knölar. De är särskilt vanliga på smalbenet och underarmen.

Uveit (inflammation i regnbågshinnan)

Uveit är en inflammation i de inre musklerna i ögat. Symptomen är smärta i ögat (särskilt i starkt ljus), dimsyn, huvudvärk och rodnad i den vita delen av ögat. Bör behandlas direkt.

Effekt på levern

Ganska ovanligt. Inflammationen kan leda till förträngning av gallgångarna i levern. Resulterar i klåda och trötthet. Det upptäcks i allmänhet genom blodprov.

Malabsorption och undernäring (Crohns sjukdom mestadels)

Crohns sjukdom drabbar vanligen i tunntarmen, vilket är den del av tarmen som absorberar de flesta näringsämnen. Malabsorption och undernäring (av proteiner, vitaminer och fetter) kan utvecklas i svåra fall.