Studera med IBD

Om du går i skolan eller läser på universitet finns det några saker du kan göra för att hantera din IBD bättre så att den inte påverkar dina studieresultat.

I skolan

Dina föräldrar kanske redan har berättat för din skola om din IBD men du kanske även vill tala med din lärare om:

 • Vad IBD innebär.
 • Vilken extra support du behöver, t ex längre tid för deadlines på projekt, tillåtelse att göra vissa uppgifter hemma, tillåtelse att gå på toaletten under lektionstid.
 • Problem du har t ex med skolmaten. (du kan behöva äta på lektionstid eller inte alltid äta skolmaten som serveras) skoltoaletterna (du kan behöva tillgång till en egen toalett) mm.

Att tala öppet med din lärare gör att skolan kan ge dig den support du behöver för att lyckas med dina skolresultat. Ta med en kamrat eller förälder om det känns bättre.

På universitetet

Att läsa på universitet innebär en stor press och en spännande möjlighet. Om du har IBD kanske du undrar hur du ska klara av din sjukdom i denna nya miljö, speciellt om du även ska flytta hemifrån.

Måste jag berätta för mitt universitet att jag har IBD?

Du behöver inte berätta för ditt universitet eller för andra studenter att du har IBD men det kan hjlp dig att berätta så att de kan hjälpa och stötta dig på rätt sätt.
Allt du berättar för personalen på ditt universitet är konfidentiellt och ingen information kommer lämnas ut utan din tillåtelse.

Vilken typ av support erbjuder universitetet?

Beroende på var i världen du ska studera och vid vilket universitet kan du erbjudas olika typer av hjälp.

Ett sätt att ta reda på vilken typ av hjälp som erbjuds är att kontakta universitetet du ska läsa vid. Vanligtvis erbjuds man följande hjälp om man har en kronisk sjukdom:

 • Extra tid på tentor eller vid projekt om man är trött när projektet genomförs.
 • Tillåtelse att äta eller ta läkemedel under föreläsningar.
 • Tillåtelse att gå på toaletten under föreläsningar.

Hur kan jag hjälpa mig själv?

Det finns många enkla saker som man kan göra för att livet med IBD på universitet eller högskola ska bli enklare.

 • Sitt nära utgången på föreläsningarna så att du snabbt kan gå ut om du skulle behöva det.
 • Om du har ett skåp är det bra om du har med dig extrakläder.
 • Ta med dig läkemedel och ta det/dem enligt ordination. Om du tycker det känns konstigt att ta dem under föreläsningar kan du tala med din handledare, föreläsaren eller någon annan på universitetet som du har förtroende för.

Även om det kan kännas pinsamt att tala med din handledare om din IBD så är det högst troligt att hen har haft studenter med kroniska sjukdomar tidigare. Om de personer som undervisar dig har kunskap om ditt tillstånd kommer de få en större förståelse och kan därigenom anpassa undervisningen efter dina behov. Du undviker även att andra tror att du skolkar när du är hemma från föreläsningarna på grund av att du mår dåligt. Istället kan du få hjälp med föreläsningsanteckningar mm som du har missat.

Du kan behöva diskutera följande med din handledare: 

 • Var toaletterna finns och om du kan få tillåtelse att använda lärarnas toaletter vid behov.
 • Sen ankomst. Dina föreläsare måste informeras om att du kan bli sen på grund av din IBD.
 • Att du kan behöva äta under föreläsningar och workshops.
 • Sjukfrånvaro. Under ett skov måste du få tillåtelse att missa föreläsningstillfällen. Kom överens om hur du ska ta igen det du missat.
 • Resor. Om du ska göra en resa är det viktigt att organisatören informeras om duín IBD så att det finns tillgång till toaletter både på resan och under vistelsen.

Jag oroar mig över att flytta hemifrån

De flesta med IBD klarar av att flytta hemifrån utan problem. Med lite planering kommer du kunna flytta och känna dig trygg i det. Det finns flera boendealternativ och det kan vara bra att fundera over följande:

Studentkorridor eller studentboende: Kolla upp om det finns toaletter på rummen och hur många personer som delar toalett om det inte finns på rummen. Vissa boende erbjuder lagad mat medan man får laga maten själv i gemensamma kök på de flesta studenboende i Sverige. Det finns även studentboende med eget kök.Ta även reda på vilka tvättmöjligheter som finns. Finns det gemensam tvättstuga i huset? Kan man sätta in egen tvättmaskin?

Dela lägenhet eller hus  med andra studenter: Det kan kännas mer som att bo hemma än att bo på studentkorridor . Om du behöver dela badrum med någon, ta reda på hur långt det är från ditt rum samt hur många som ska dela på det.

Jag är orolig över hur stressen av att läsa på universitet kommer påverka min IBD

Att läsa på universitet kan vara stressigt med deadlines, tentor och examen. Om din IBD blir värre av stress måste du vara extra försiktig så att du inte stressar för mycket. Försök lugna dig själv och hitta metoder som gör att du kan koppla av, t ex träning, andningsövningar, mindfulness, yoga.

Ska jag berätta för andra studenter?

Du kommer träffa många nya människor på universitetet och det är helt ditt egna beslut om du vill berätta för dem om din IBD eller inte. Du kanske vill lära känna dem innan du berättar eller så kan det kännas skönt att ha berättat redan från början. Det bestämmer du själv. Inget är rätt eller fel.

Oavsett vad du bestämmer dig för är det bra att ha tänkt igenom hur du ska berätta för nya personer Ett bra tips är att berätta kortfattat vad IBD är och mer utförligt om hur det kan påverka dig och hur andra runtomkring kan hjälpa dig.

Det kan kännas skönt att ha berättat för några personer så att de har förståelse för din situation och kan stötta dig när du mår dåligt.