Ordlista

Click one of the letters above to advance the page to terms beginning with that letter.

A

anemi search for term
Används som namn på tillstånd där blodets förmåga att ta upp syre är nedsatt på grund av brist på röda blodkroppar eller hemoglobin. Detta leder till att kroppens celler inte får tillräckligt med syre. Utan syre kan inte cellerna producera tillräckligt med energi. Vanligen känner man sig då svag och trött. Man är ofta blek vid anemi.
anus search for term
Analöppning. Ändtarmens öppning varigenom avföring lämnar kroppen.
avföring search for term
Obearbetat matavfall, också kallat bajs eller fekalier. Avföringen lämnar kroppen via anuset.

D

diarré search for term
Tunn, vattning avföring som kommer mer frekvent än normalt.

F

fistel search for term
En icke-normal förbindelse mellan två organ i människokroppen. Många sjukdomsprocesser åstadkommer en fistel som ett resultat av den fortskridande sjukdomen. En anal fistel är förbindelse mellan tarmen och huden vid ändöppningen.
förstoppning search for term
Innebär att avföring inte lämnar kroppen tillräckligt ofta.

H

hemorroider search for term
Svullna eller förstorad blodkärl runt ändtarmen eller analöppningen.

S

slem search for term
Vätska som utsöndras av andningsorganen (luftvägar). Vanligtvis sker som ett resultat av en infektion eller sjukdom.

stomi search for term
Kirurgiskt ingrepp där öppning skapas i buken så att avfall kan tömmas i en påse.

T

tarmen search for term
Tarmen eller tarmkanalen är hos människan den del av matsmältningskanalen som tar vid efter magsäcken. I tarmarna fullbordas matsmältningsprocessen och de oanvändbara resterna av födan avskiljs.
tenesmer search for term
Avföringsträngningar utan faktisk tarmtömning.