stomi

Kirurgiskt ingrepp där öppning skapas i buken så att avfall kan tömmas i en påse.

Det är för närvarande inget innehåll klassificerat med denna term.