tarmen

Tarmen eller tarmkanalen är hos människan den del av matsmältningskanalen som tar vid efter magsäcken. I tarmarna fullbordas matsmältningsprocessen och de oanvändbara resterna av födan avskiljs.

Det är för närvarande inget innehåll klassificerat med denna term.