Hantera din IBD

Det finns inte någon medicinsk bot för ulcerös kolit eller Crohns sjukdom. Men det finns faktorer man kan påverka så att man kan hantera sjukdomen och kontrollera den för att förhindra skov och komplikationer. Dessa är följande:

Testa vårt verktyg IBD Må bra. Med det kan du testa hur bra du tar hand om din inflammatoriska tarmsjukdom (IBD). Svara på några enkla frågor och få:

  • Personaliga tips för att må bra
  • Praktiska förslag för att hjälpa dig hantera din IBD bättre
  • Information om kost, näring, medicinering och relationer.

 

Läkemedelsbehandling vid IBD

Läkemedel spelar en viktig roll för att hantera både ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Generellt sett kan man säga att läkemedel verkar för att minska inflammationen i tarmen, vilket gör att de drabbade områdena läker. Det hjälper till att lindra symtomen av diarré, rektal blödning, och buksmärtor.

Syfte med behandlingen:

  • Lindra symtomen av ett skov
  • Uppnå remission (frånvaro av symtom). Din läkare kan kalla detta “induktion av remission”. När symtomen är under kontroll, kommer behandlingen syfta till att hålla dig fri från symtom på lång sikt. Det kallas “underhållsbehandling”
  • Förhindra komplikationer och därmed förbättra livskvaliteten
  • En del av de mediciner som används för dessa olika syften kan vara samma, men de ges i olika doser och former under olika lång tid för olika stadier av sjukdomen beroende på ditt hälsotillstånd.

Din behandlingsplan kommer att baseras på följande faktorer:

  • Om du har ulcerös kolit eller Crohns sjukdom
  • Din hälsa och behandlingshistorik
  • Dina personliga behov, önskemål och förväntningar

För personer med ulcerös kolit, beror behandlingen på hur stor del av tjocktarmen som är påverkad samt svårighetsgraden av inflammationen. Till exempel kan sjukdomen i den nedre delen av tarmen behandlas med läkemedel som administreras direkt i rektum (ändtarmen) med lavemang eller stolpiller, men inflammation i andra delar av tarmen kan behandlas oralt med användning av tabletter eller granulat.

För Crohns sjukdom är behandling med läkemedel som liknar dem som används för ulcerös kolit oftast också den första metoden. Men med Crohns sjukdom används även läkemedel som hämmar immunsystemet (azatioprin, 6-merkaptopurin eller metotrexat) för att kontrollera inflammationen och som underhållsbehandling för att hålla symtomen från att komma tillbaka.

Med båda sjukdomarna kan operation behövas om medicineringen inte fungerar bra eller om det uppstår komplikationer, även om behandling med medicin är oftast den första metoden. Om du är orolig och undrar över risken över att behöva operera, tala med din läkare.

 

Att upprätta en behandlingsplan

När du har fått diagnosen ulcerös kolit eller Crohns sjukdom kommer din läkare att ta fram en behandlingsplan. Den innehåller vanligtvis en underhållsbehandling i form av ett läkemedel som du behöver ta varje dag för att förhindra skov.

Du måste ha regelbundna uppföljningsbesök för att kontrollera att behandlingen fungerar och att det passar dig och din livsstil, samt att övervaka förloppet av din sjukdom.

Försök att följa denna behandlingsplan så bra som möjligt eftersom det är det bästa sättet att hålla din IBD under kontroll.

Om planen verkar misslyckas och symtomen kommer tillbaka, eller om du börjar lida av några biverkningar, tala med din läkare, som kan granska eller ändra dina läkemedel därefter.

Du kan också hänvisas till en IBD-sjuksköterska, som kommer att kunna ge dig extra stöd och information om till exempel patientstödgrupper.