Skov?

Känner du att ett skov är på väg eller att du redan har ett skov? Ibland brukar man säga att färre än 4 tarmtömningar per dag räknas som ett milt skov, 4-5 per dag räknas som ett medelsvårt skov och 6 eller fler är ett svårt skov.

Många patienter har kommit överens med sin läkare om att själva öka dosen av mesalazin vid skov. Läkemedelsverket rekommenderar att man kan gå upp till 5 g peroral mesalazin (tablett eller sachet) + 1 g rektal mesalazin (supp eller klysma) vid skov. Genom ett snabbt agerande kan du förhoppningsvis förhindra behov av tyngre mediciner.

Om du ökat dosen mesalazin och lagt till klysma/suspension och det ändå inte blir bättre efter ca två-tre veckor så kommer din läkare troligen komplettera din behandling med kortison. Om du däremot blivit lite bättre kan du fortsätta med den högre dosen mesalazin upp till fyra-fem veckor.

Hur undviker man skov?

En del människor med IBD lär sig att de blir sämre av viss mat, stress mm. Förutom att undvika sådant så är det viktigt att ta din medicin även när du mår bra. Studier visar att du har fem gånger högre chans att vara besvärsfri under 12 månader om du tar din ordinerade dos mesalazin än om du inte gör det. Ett sätt att lättare komma ihåg medicinen är att ta hela dosen en gång per dag. Det går bra både som underhållsbehandling och när du har skov.

Om du inte blir bättre och kontaktar vården kan de tänkas vilja veta:

  • hur länge skovet pågått
  • hur det började
  • vilka är de främsta besvären
  • finns det blod i avföringen
  • måste du gå på toa nattetid
  • har du ont i buken
  • känner du dig allmänt sjuk/febrig
  • viktnedgång
  • har du tagit smärtstillande eller varit utomlands på senare tid