Ta ditt läkemedel

Kom ihåg: Ditt läkemedel verkar bara om du tar det!

Läkemedel mot ulcerös kolit och Crohns sjukdom måste tas regelbundet för att motverka symtomuppblossning (skov) och bibehålla remission (symtomfritt tillstånd). Även om det kan vara svårt att ta läkemedlet varje dag och du kan frestas att sluta ta behandlingen ibland ska du komma ihåg att risken för återfall kan öka upp till fem gånger om du slutar ta ditt läkemedel regelbundet.1

Problem med att ta ditt läkemedel regelbundet?

Vanliga invändningar när man tar ett läkemedel regelbundet kan till exempel vara:

“Mitt läkemedel verkar inte”
“Jag gillar inte biverkningarna”
“Jag kommer inte ihåg att ta mitt läkemedel”
“Jag ska ta så många tabletter”
“Jag tycker inte om att ta tabletter”

Om du har något av dessa problem, tala med din läkare. Han eller hon kommer att kunna hjälpa till att justera behandlingen för att göra livet enklare för dig. Se till att du går på regelbundna kontroller och att information om din behandling alltid är up-to-date. Detta kommer att säkerställa att du får den bästa behandlingen för dig när nya och bättre alternativ finns tillgängliga.

Tips för att ta ditt läkemedel regelbundet

1.    Kom ihåg att om du tar ditt läkemedel regelbundet så kan du minska risken för återfall eller symtomuppblossning (skov).
2.    Läkemedlet kan ta tid på sig att verka så ge inte upp för tidigt.
3.    Avbryt inte behandlingen när symtomen försvinner. Du måste fortsätta att ta läkemedlet för att hålla borta symtomen.
4.    Läs bipacksedeln i läkemedelsförpackningen noga för att förstå hur din behandling fungerar och eventuella biverkningar att vara observant mot.
5.    Du får inte:

  • Hoppa över doser – även om du mår bra
  • Dubbla dosen om du missat en dos
  • Avsluta din behandling utan din läkares godkännande

Om du tror att din behandling måste förändras, tala med din läkare eller annan vårdpersonal så snart som möjligt.

Tips för att komma ihåg att ta ditt läkemedel regelbundet.

Det kan hända att du glömmer att ta ditt läkemedel. Här är några tips som hjälper dig att komma ihåg:

  • Ställ larmet på din mobiltelefon eller klocka.
  • Ta dina läkemedel vid en bestämd tid samma dag, tex när du ska äta eller borsta tänderna.
  • Om det sker förändringar i ditt liv, såsom arbete, sport, när du äter, som kan påverka din förmåga att ta ditt läkemedel, diskutera detta med din läkare så att nödvändiga justeringar kan göras.
  • Kontrollera dina beredningsformer. Vissa läkemedel finns i olika beredningsformer. Om du till exempel har svårt att svälja tabletter så finns vissa läkemedel i granulatform (som små kulor) eller som stolpiller.

Berätta för din läkare om du har svårt att ta ditt läkemedel enligt ordination.

Referenser:
1: Kane, S., Huo, D., Aikens, J., and Hanauer, S. (2003). Medication nonadherence and the outcomes of patients with quiescent ulcerative colitis. Am. J. Med. 114, 39–43.