Lär dig mer om IBD

Inflammatorisk tarmsjukdom, eller IBD är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar matsmältningssystemet.  

De finns två huvudtyper av IBD:

  • Ulcerös kolit (UC)
  • Crohns sjukdom (CD)

Båda sjukdomarna har några symtom som är lika men påverkar olika delar av matsmältningssystemet.

Detta avsnitt kommer innehålla följande: