Vad är Crohns sjukdom?

Crohns sjukdom är en kronisk (livslång) inflammatorisk sjukdom som kan uppstå var som helst i magtarmkanalen från munnen till ändtarmen.

Crohns drabbar oftast ändtarmen, tjocktarmen och de nedre delarna av tunntarmen (den terminala ileum). I mycket sällsynta fall kan magsäcken, matstrupen eller munnen också vara inblandade. Ta reda på mer om matsmältningssystemet

För ca en tredjedel av personer med Crohns sjukdom är endast tjocktarmen påverkad, för en tredjedel är endast tunntarmen påverkad och för en tredjedel är både tunn- och tjocktarmen påverkad.

Inflammationen kan sträcka sig djupt genom alla lager av tarmen. Det kan också “hoppa över” avsnitt i tarmen så att det finns sjuka avsnitt varvade med friska.

Figure 1: Locations where Crohn’s disease can affect the intestines

Crohns sjukdom visar mer ihållande symptom än Ulcerös Kolit med ökade magsmärtor och diarré, särskilt vid måltider. Läs mer om ulcerös kolit.

Fakta: Crohns sjukdom är uppkallad efter den amerikanske läkaren, Burrill Bernard Crohn, som 1932 skrev om sjukdomen och kallade den regionala ileit (lokaliserad inflammation i tunntarmen, som kallas ileum på latin). Senare ändrades namnet på sjukdomen till Crohns sjukdom som ett erkännande av hans arbete för att förstå sjukdomen.

Vem får Crohns sjukdom?1

Tabell 1: Vem får Crohns sjukdom?
Europa 0.3 to 12.7 per 100,000 invånare
Asien och Mellanöstern 0.04 to 5.0 per 100,000 invånare
Nordamerika 0 to 20.2 per 100,000 invånare
Ålder Kan starta i alla åldrar, men vanligast i åldern 18 till 35 år
Kön Lika vanligt bland kvinnor och män
Övrigt Förekommer oftare hos rökare – och förvärras av rökning. Risken för kirurgi är dubbelt så hög hos rökare med sjukdomen som för icke-rökare med sjukdomen. Att sluta röka tar bort denna ökade risk.

Forskare har upptäckt att Crohns sjukdom tenderar att förekomma i vissa familjer. Faktum är att upp till 20 % av personer med Crohns sjukdom har en förstagradssläkting (kusin eller närmare) med antingen Crohns sjukdom eller ulcerös kolit.
Det finns en genetisk faktor. Risken för barn eller syskon att få Crohns sjukdom är cirka 10 % och 35 % om både föräldrarna har sjukdomen.

 

Symtom

Symtomen varierar i karaktär beroende på om sjukdomen är i tunntarmen eller tjocktarmen. Det kan ofta ta längre tid från de första symtomen visas till dess att man får en diagnos vid Crohns sjukdom än vid ulcerös kolit. Detta beror på att i början symtomen kan vara otypiska, vilket gör den korrekta diagnosen svår.
Det finns en större tendens till buksmärtor och något mindre blod i avföringen vid Crohns sjukdom.

 

Symptoms include:

Tabell 2: Symtom vid Crohns sjukdom
Blod i avföringen Enstaka tillfällen
Diarré Lösa, vattniga eller frekventa tarmtömningar
Behov av att tömma tarmen ofta Ja
Rektal (ändtarms-) blödning Ibland
Feber Ibland
Smärta Ibland, vanligtvis i den nedre högra sidan av buken, eventuellt med smärta i bäckenet.
Andra symtom – Aptitlöshet
– Viktminskning
– Trötthet
– Sår, bölder eller fistlar vid anus, eventuellt med var (förändringarna vid anus kan ibland vara det första och enda symtomet på sjukdomen)
– Munsår

Barn som har Crohns sjukdom kan drabbas av förseningar i både tillväxt och sexuell utveckling. Information om IBD till vårdnadshavare.

References
1. Molodecky, N.A., Soon, I.S., Rabi, D.M., Ghali, W.A., Ferris, M., Chernoff, G., Benchimol, E.I., Panaccione, R., Ghosh, S., Barkema, H.W., et al. (2012). Increasing Incidence and Prevalence of the Inflammatory Bowel Diseases With Time, Based on Systematic Review. Gastroenterology 142, 46–54.e42.