Går det att bota IBD?

IBD går inte att bota, men det kan hanteras med livsstilsförändringar och medicinska behandlingar. Vissa människor har långa perioder av remission (dvs. brist på symtom), medan andra får symtomuppblossning (skov) oftare. Med gott omhändertagande, bör du ändå räkna med att leva ett fullt och "normalt" liv, med liten eller ingen effekt på den förväntade livslängden.

Ditt förlopp under året efter diagnosen är en bra indikation på hur din IBD kommer att fortsätta. Remission under ett år eller mer efter diagnos är ett gott tecken, medan mer än två skov kan förutsäga en mer besvärande sjukdom.

Det är mycket svårt att förutse de långsiktiga konsekvenserna av IBD. För att din läkare ska kunna övervaka förloppet av din IBD, måste du delta i regelbundna uppföljningar. Utöver detta, kan du också behöva genomgå upprepade undersökningar i början för att utvärdera behandlingen, särskilt om din underhållsbehandling misslyckas av någon anledning.

När en effektiv handlingsplan har etablerats, kommer du inte behöva göra uppföljningarna lika ofta och du kan leva ett fritt och aktivt liv.