Om matsmältningssystemet

Normalt sett passerar den mat vi äter genom munnen, ner genom matstrupen och in i magsäcken där det blandas med magsyra och enzymer.

Figur 1: Matssmältningssystemet

The digestive system

Den smälta maten förflyttas sedan från magsäcken till tunntarmen, där en annan grupp av enzymer smälter den ytterligare. Maten sönderdelas sedan med hjälp av muskler i tarmväggen. Detta bryter ner maten så att näringsämnen kan absorberas av tunntarmen och sprids till resten av kroppen genom blodomloppet. Det största upptaget av vitaminer och mineralämnen förekommer i delar av tunntarmen som kallas jejunum och ileum.

Efter detta transporteras maten till tjocktarmen (kolon), där det mesta av vattnet från maten absorberas tillbaka in i kroppen. Det bildas avföring som är lagrad där tills den är klar. Avföringen lämnar kroppen genom anus.

Om tunntarmen blir inflammerad – som den ofta är med Crohns sjukdom – blir tarmens förmåga att smälta och absorbera näringsämnen sämre. Detta är en anledning till varför människor med Crohns sjukdom kan bli undernärda.

Mat som inte är ordentligt smält kan störa absorptionen av vatten i tjocktarmen, vilket leder till diarré. I ulcerös kolit absorberar inte den inflammerade tjocktarmen vatten på rätt sätt, vilket leder till svår diarré. Endast mycket svåra fall av ulcerös kolit påverka absorptionen av föda.