Vad är inflammation?

Inflammation är den medicinska termen för kroppens reaktion på irritation, skada eller infektion (t. ex. bakterier eller virus). Vanligtvis är inflammation en process som hjälper till att läka kroppen men om  den inte stannar vid rätt tidpunkt eller är okontrollerad, kan den orsaka skador.

Inflammation kännetecknas av:

  • Svullnad
  • Rodnad
  • Värme i de drabbade vävnaderna

Inflammation i tarmen kan orsaka var och slembildning samt blödning, sår och smärta.