Vad orsakar IBD?

Orsakerna till inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är ännu inte fastställda. Men de flesta experter tror att det finns en multifaktoriell förklaring (vilket innebär att flera olika faktorer spelar roll) som kan innefatta:

  • Gener:
    • Forskare har redan identifierat en gen, kallad NOD2/CARD 15, som är involverad hos minst 20 % av patienter med Crohns. Mellan 15 % och 20 % av drabbade individer kan ha en nära släkting med IBD, men än så länge verkar det inte finnas någon tydlig koppling till arv.
    • Upp till 20 % av personer med ulcerös kolit har en förstagradssläkting (kusin eller närmare) med antingen ulcerös kolit eller Crohns sjukdom . Så genetik spelar helt klart en roll, även om inga specifika mönster har identifierats.
  • En felaktig reaktion i kroppens immunförsvar
  • Någonting i miljön

Det betyder att det inte finns något sätt att förutsäga vilka som kommer att utveckla Ulcerös Kolit eller Crohns sjukdom .
Oavsett vad orsaken är, verkar det som att något ”aktiverar” immunförsvaret att skapa inflammation i tarmen. När inflammationen inte “stängs av” som det ska göra orsakas skador på mag-tarmkanalen och symtomen av ulcerös kolit eller Crohns sjukdom .
Det är viktigt att poängtera att varken ulcerös kolit eller Crohns sjukdom är smittsam. Detta innebär att du inte kan få sjukdomen av någon som har IBD och inte heller sprida det till andra om du har det själv.

Faktorer som kan förvärra symtomen vid IBD

Även om den exakta orsaken till IBD inte är klarlagd, finns det vissa utlösande faktorer som kan förvärra symtomen.

Läs mer på Att leva med IBD.