Vanliga symtom vid IBD

De vanliga symtomen vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är:

 • Diarré
 • Buksmärta
 • Blod i avföringen
 • Var och slem i avföringen
 • Smärtsamma tarmrörelser
 • Viktminskning
 • Feber och allmänpåverkan

En gastrointestinal infektion (eller “magsjuka”) och kolon irritabile (IBS) kan också orsaka en del av ovanstående symtom.

 

Är det magsjuka?

En viktig skillnad mellan en vanlig gastrointestinal infektion och IBD är tidsfaktorn. Med en infektion försvinner symptomen nästan alltid inom en eller på sin höjd två veckor. Om det är IBD, kan det ta längre tid och det kommer fler perioder där symtomen kommer tillbaka (skov).

Har jag IBS eller IBD?

De vanligaste symtomen vid kolon irritabile (IBS) är buksmärtor, diarré och förstoppning. Det är också vanligt att man har blod i avföringen, feber eller viktnedgång vid IBS. Tala alltid med din läkare om du är orolig eller osäker.

Varningstecken vid IBD

 • Feber
 • Snabb puls
 • Allmän sjukdomskänsla
 • Kraftig blödning

Vad händer när en person får IBD?

De flesta människor med IBD har perioder där deras symtom förvärras, så kallade symtomuppblossande eller skov, som är den aktiva fasen av sjukdomen. Perioder där sjukdomen är lugn och få eller inga symtom förekommer kallas remission.
Antal, längd samt svårighetsgrad av skoven varierar mellan olika personer med IBD.
IBD kan delas in i olika typer beroende på längd och frekvensen av skov:

 • Mild till måttlig – skov förekommer oftare än en gång per år
 • Intermittent – längre än ett år mellan skoven
 • Kronisk – om ett skov varar längre än ett år
 • Akut – är mycket intensivt, snabbt inflammationsförlopp
 • Återkommande – när inflammationen blossar upp igen i tarmavsnitt som tidigare påverkats av inflammation. Detta händer ofta om medicineringen avbryts.

De flesta människor har vad som kallas kroniskt intermittent IBD, vilket innebär att de har längre skov med perioder av remission mellan.