Orolig över tarmproblem?

Att ha en sjukdom eller ett tillstånd som påverkar dina tarmar eller nedre mag-tarmkanalen kan leda till en rad symptom, till exempel:

  • Problem med att gå på toaletten
  • Diarré
  • Förstoppning
  • Magsmärta
  • Blod i avföringen

Dessa symtom kan kännas pinsamma och du kan känna oro över vad som är fel med dig.

Kom ihåg att det finns många orsaker till tarmrelaterade symtom – dessa inkluderar matförgiftning, colon irritabile (IBS) och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Så om du oroar dig över för det värsta, tänk på att det oftast är mindre allvarligt än vad man befarar!

Att söka läkarhjälp för sina besvär är det bästa sättet att ta reda på vad som är fel och hur man ska hantera det.

Under tiden – prova vårt lättanvända verktyg Symptomkoll för att ta reda på om din (eller din partners / väns / släktings) tarmsymtom liknar dem vid IBD och få en PDF-sida med resultat att presentera för din läkare.