Användbara länkar till IBD-organisationer

Länkar till patientföreningar

Sverige

Mag- och tarmförbundet

Mag- och tarmförbundet
Gotlandsgatan 46
116 65 Stockholm
Tel: 08-642 42 00
Hemsida: www.magotarm.se

Europa

European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations (EFCCA)
Rue Des Chartreux, 33-35 Brussels B 1000 Belgium
Tel: +32 2 540 84 34
Fax: +32 2 540 84 34
E-mail: secretariat@efcca.org
Website: www.efcca.org

Användbara länkar för att lära sig mer om IBD

Mag- och tarmförbundet 
Oavsett vilken diagnos du har, eller om du ännu inte fått en diagnos men har “problem med magen”, så är du välkommen som medlem.

alltomibd.se

jagharibd.se