Symtomkoll

Välkommen till IBD Symtomkoll – detta verktyg har skapats för att hjälpa dig ta reda på om de mag-eller tarmsymtom hos dig själv eller någon du bryr dig om, kan vara relaterat till antingen ulcerös kolit eller Crohns sjukdom (de två typerna av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)).

Symtomkoll är för alla över 18 år som upplever tarmproblem eller buksmärtor.

Alla dina svar är helt anonyma.

Symtomkoll ersätter inte ett läkarutlåtande. Sök alltid professionell medicinsk rådgivning om du är orolig för något symtom.

Symtomkoll är inte avsedd att diagnostisera ditt tillstånd, men kan hjälpa din läkare att sätta en diagnos.

Starta symtomkoll >>